Jaroslav Otta

Kandidát do fakultního Akademického senátu VŠCHT Praha FCHI

Otta

Kdo jsem?

Jsem člověkem s pozitivním pohledem na svět, rád poznávám nové věci a snažím se zlepšovat. Nejvíce si na lidech cením upřímnosti a opravdovosti. Proto je pro mě VŠCHT tak důležitá, poznal jsem tu mnoho takových lidí, kteří se stali mými přáteli. Mezi mé koníčky patří sport, hudba, video, deskovky, cestování, drony a mnoho dalších.

Proč byste mě měli volit?

Ve fakultním senátu FCHI působím již dva roky. Aktivně se zajímám o dění v kampusu, účastním se schůzí K3S a řeším problémy studentů. Zaměřuji se na problematiku doktorského studia a nadcházející reformu doktorského studia s důrazem na pedagogickou zátěž studentů. Současné hodnocení specifického vysokoškolského výzkumu aplikací E-doktorand neshledávám spravedlivé a v novém systému se budu snažit prosadit spravedlivější hodnocení. Například vyškrtnout pedagogickou činnost, která má být hodnocena podle pedagogického výkonu. Nebo změnit současný systém ročník+1, kdy za publikaci ve stejném časopise obdrží student třetího ročníku poloviční ohodnocení oproti studentovi prvního ročníku (nehledě na skutečnost, že student prvního ročníku body využije i v následujících letech). Chci se zabývat problematikou Interní Grantové Agentury, rád bych zjednodušil podávání mezifakultních IGA projektů, moderní věda vede k interdisciplinaritě. Jsem si vědom, že svým hlasem mi propůjčujete důvěru a já se s vámi budu snažit co nejvíce komunikovat řešené záležitosti a budu naslouchat vašim nápadům a připomínkám. Na VŠCHT trávím hodně času a není mi lhostejné, kterým směrem se ubíráme.

Na která témata se budu zaměřovat

Zaměřím se na problematiku doktorského studia a nadcházející reformu doktorského studia. Důležitou spatřuji zda doktorský student musí učit a do jaké míry

Chci se zabývat problematikou Interní Grantové Agentury, kde bych se zaměřil na metodiku hodnocení, formu podání projektů s ohledem na jednotnou formu. Rád bych zjednodušil podávání mezifakultních IGA projektů, přecejen moderní věda vede k interdisciplinaritě.

Působení na VŠCHT

Když jsem v roce 2013 nastupoval na bakalářský obor Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství, neměl jsem moc dobrou představu, co bude studium na VŠCHT obnášet. Až zpětně mohu zhodnotit, jak šťastná volba to pro mě byla. Získal jsem výborné kamarády a našel si směr mého studia. K mému překvapení jsem se od obecné chemie a chemického inženýrství dostal k fyzice, kde jsem se zabýval tvorbou nanovrstev. Na ústavu fyziky a měřicí techniky jsem obhájil bakalářskou práci na téma Nanovrstvy pro QCM senzory. Mým magisterským oborem byla Senzorika a kybernetika v chemii, kam jsem šel kvůli zajímavé problematice Neuronových sítí a chtěl jsem se naučit programování. V průběhu studia magisterského oboru jsem se souhrou náhod znovu ocitl na Ústavu fyziky a měřící techniky, kde jsem obhájil diplomovou práci na téma Přímé laserové psaní pro přípravu chemických senzorů. Jelikož se pro mě po tolika letech VŠCHT stala mým druhým domovem a cítil jsem, že mi stále má mnoho co nabídnout a naučit. Nastoupil jsem na doktorský obor Technická kybernetika, který studuji již pátým rokem, a to také na Ústavu fyziky, kde spolupracuji na tvorbě videí pro youtube kanál Fyzici na chemii. Učím Laboratoře připravy nano a mikromateriálů, Měřící techniku a nový předmět Optická a elektronová mikroskopie. Na své disertační práci Nanokompozitní materiály jako aktivní vrstvy chemických plynových senzorů pracuji i na Fyzikálním ústavu AVČR.